PVL- суудлын тээврийн хэрэгслийн

Нүүр Бүтээгдэхүүн Тос тосолгооны материал

PVL- суудлын тээврийн хэрэгслийн

  • Суудлын автомашин, микроавтобус болон бага оврын ачааны автомашинуудын механик болон автомат хүч дамжуулах ангид хэрэглэх тоснууд
  • Суудлын автомашин, микроавтобус болон бага оврын ачааны автомашинуудын дизель болон бензин хөдөлгүүрүүдийн тоснууд
  • 2 такттай бензин хөдөлгүүрийн тоснууд
  • Засвар үйлчилгээнд зориулсан тоснууд