CVL- арилжааны тээврийн хэрэгслийн

Нүүр Бүтээгдэхүүн Тос тосолгооны материал

CVL- арилжааны тээврийн хэрэгслийн

  • Хүнд даацын ачааны автомашин, хурдны зам болон бартаад замын техникуудын дизель хөдөлгүүрт зориулсан тоснууд
  • Ачааны тээврийн хэрэгслийн болон бусад хөдөлгөөнт техникуудын механик болон автомат хүч дамжуулах ангийн трансмиссийн тос
  • Гидрийн тоснууд