IND- аж үйлдвэрийн тосолгооны материал

Нүүр Бүтээгдэхүүн Тос тосолгооны материал

IND- аж үйлдвэрийн тосолгооны материал

Гидрийн систем, редуктор, пресс зэрэг төрөл бүрийн аж үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжид хэрэглэхээр зориулагдсан тоснууд