Сэлбэг

Ti-Guar

 

Ti∙Guar Co.,Ltd компанийн сэлбэгүүд:

  • Япон, Европ, Солонгос, Америк автомашинуудад зориулсан,

  • цаг уурын эрс тэс нөхцөлд маш тохиромжтой бөгөөд ашиглалтын хугацаанд техникийн шинж чанараа хадгалдаг,  

  • автомашины сэлбэгийн үйлдвэрлэлд зөвхөн Европ, Ази, Америкийн хамгийн сайн ханган нийлүүлэгчдээс өндөр чанартай материал түүхийн эд авч ашигладаг,

  • Ti∙Guar брэндийн үйлдвэрүүд нь ISO 9001, ISO 9002, ISO 14001 стандартын шаардлагуудыг хангасан ба бүтээгдэхүүний чанар нь O.Е.M. стандартад нийцдэг.